Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn và đã giải thích chi tiết các bước chúng tôi thực hiện để làm như vậy. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

Từ chối bảo hành

TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG,” “Ở ĐÂU” VÀ “NHƯ S AVN CÓ”, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẤT K K LOẠI BẤT K K NÀO NÀO, NÀO NÀO NÀO HOẶC NÀO. KHÔNG CÓ GIỚI HẠN VỀ VIỆC TUYỆT VỜI, CHƯA + CHUNG K SPEC NÀO ĐẶC BIỆT NÀO VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỂ: (i) BẤT K WAR BẤT K WAR BẢO ĐẢM VỀ S AVN S,, CHÍNH XÁC, THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, THỜI GIAN, HỮU ÍCH, HOẶC KHÁC NỘI DUNG CỦA WEB TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ; VÀ (ii) BẤT CỨ BẢO ĐẢM TIÊU BIỂU, BẢO ĐẢM NGOẠI HỐI, BẢO ĐẢM BÁN HÀNG HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT K D THIỆT HẠI HOẶC BẤT K CA NÀO BỞI TRANG WEB, BAO GỒM KHÔNG CÓ GIỚI HẠN LÀ KẾT QUẢ (1) BẤT K ER L ,I, H O TRỢ, XÓA HOẶC ĐỊNH HỢP TRONG NỘI DUNG, HOẶC (2) BẤT K FA BẤT K FA HOẠT ĐỘNG, L ERI, OMISSION , TƯƠNG LAI, XÓA, TRẢ LỜI, HOÀN THÀNH HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN THÔNG, MÁY TÍNH VIRUS, GIAO THÔNG DÒNG, TIẾP THEO HOẶC XỬ LÝ HOẶC VIỆC TRUY CẬP TRUY CẬP, HÃY THAM GIA, HOẶC SỬ DỤNG GHI NHẬN, HÃY ĐỂ XIN HỢP ĐỒNG, THỬ NGHIỆM, TÍNH NĂNG, DEFAMATION HOẶC THEO BẤT K AN NÀO CÁC NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG KHÁC. WELL + GOOD KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC BẢO ĐẢM (1) R ANNG BẤT CỨ PHẦN WEB SITE BẤT K INF MỞ RỘNG CỦA VIRUSES, WORMS, TROJAN HORSES HOẶC BẤT KTH VIỆC LÀM TÌM KIẾM TIẾP TỤC LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC TÍNH CHẤT NỔI BẬT; HOẶC (2) R ACCNG TRUY CẬP ĐẾN TRANG WEB S W KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC L ERI MIỄN PHÍ.

WELL + GOOD KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC THỰC HIỆN BẤT K REP ĐẠI DIỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG TRANG WEB NÀY. BẠN (VÀ KHÔNG TỐT + TỐT HOẶC BẤT K OF ĐẠI LÝ CỦA NÓ) HÃY NHẬN CHI PHÍ TOÀN CẦU CỦA TẤT CẢ DỊCH VỤ CẦN THIẾT, SỬA CHỮA HOẶC SỬA CHỮA.
LUẬT ÁP DỤNG CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM KHIẾU NẠI, NHƯNG LOẠI TRỪ TRÊN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Trách nhiệm hữu hạn

KHÔNG CÓ SỰ KIỆN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, TÀI TRỢ, NHÀ QUẢNG CÁO, PHỤ HUYNH, THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG HOẶC HIỆP HỘI, TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BÊN BẤT K PAR (I) CHO BẤT K IND THIỆT HẠI, ĐẶC BIỆT, ĐẶC BIỆT BẤT K OTHER NHỮNG THIỆT HẠI KHÁC PHÁT RA TRONG BẤT CỨ CÁCH NÀO, SỬ DỤNG, LIÊN QUAN TRÊN HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ NẾU TỐT + ĐẠI DIỆN TỐT HOẶC ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI S BE ĐƯỢC BẮT BUỘC KHẢ NĂNG ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI NÀY, VÀ CHỨNG NHẬN HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, HỢP ĐỒNG TRONG HỢP ĐỒNG, THỬ NGHIỆM, HOẶC KHÁC; HOẶC (ii) ĐỐI VỚI BẤT K CL KHIẾU NẠI CÓ THỂ TÌM HIỂU L ERI, BẤT HỢP HOẶC HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC TRONG, HOẶC ĐẶC TÍNH TÍNH NĂNG CỦA TRANG WEB. VÌ MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC THẨM QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HAY HAY B INNG, TRONG CÁC NGÀY HAY HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN, CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐT S SH ĐƯỢC GIỚI HẠN CHO PHẠM VI ĐƯỢC PHÉP PHÁP LUẬT.

Sự bồi thường

Theo yêu cầu của Well + Good, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Well + Good, các chi nhánh, nhân viên, giám đốc và nhân viên của họ vô hại từ mọi khiếu nại, trách nhiệm, chi phí và chi phí, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh trong bất kỳ cách bạn sử dụng hoặc lạm dụng trang web hoặc dịch vụ hoặc tải lên, đăng, xuất bản, gửi email, sao chép, phân phối hoặc truyền bất kỳ Nội dung hoặc tài liệu nào khác của bạn hoặc người dùng được bạn cho phép hoặc bất kỳ vi phạm Điều khoản và Điều kiện nào bạn. Vâng + Good bảo lưu quyền, với chi phí riêng của mình, để đảm bảo sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền của bất kỳ vấn đề nào khác mà bạn có thể bồi thường, trong trường hợp này bạn sẽ hợp tác với Well + Good để khẳng định mọi biện pháp phòng thủ có sẵn.

Luật áp dụng / Quyền tài phán

Bạn đồng ý rằng luật của Bang New York, không bao gồm các quy tắc về xung đột pháp luật, sẽ điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện này. Xin lưu ý rằng việc sử dụng trang web của bạn có thể phải tuân theo luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế khác. Bạn hoàn toàn đồng ý rằng quyền tài phán độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào với Well + Good hoặc liên quan đến bất kỳ cách nào để bạn sử dụng trang web cư trú tại tòa án Tiểu bang New York và bạn đồng ý và đồng ý rõ ràng hơn về việc thực hiện cá nhân thẩm quyền tại tòa án Tiểu bang New York, liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào và bao gồm bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Well + Good hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cán bộ, giám đốc, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và nhà cung cấp nội dung.

Chúng tôi kiểm soát và vận hành trang web này từ các văn phòng của chúng tôi ở New York, New York. Chúng tôi không đại diện cho các tài liệu trên trang web là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng bên ngoài New York, New York. Những người chọn truy cập trang web này từ các vị trí khác làm như vậy theo sáng kiến ​​riêng của họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi pháp luật địa phương có thể áp dụng.

Mọi thắc mắc liên quan đến các điều khoản và điều kiện sử dụng này nên được gửi đến info@abudandbeyond.net.

Các điều khoản không thể thi hành hoặc không hợp lệ

Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần đó được hiểu theo cách phù hợp với luật hiện hành để phản ánh, càng gần càng tốt, ý định ban đầu của các bên và phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực .
Nhiệm vụ

Bạn không được chuyển nhượng, chuyển nhượng, cấp phép hoặc cam kết bằng bất kỳ cách nào, bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo Thỏa thuận này. Tốt + Tốt có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc cấp phép theo bất kỳ cách nào, bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào theo thỏa thuận này cho một công ty con, đơn vị liên kết hoặc người kế nhiệm hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà không thông báo cho bạn hoặc nhận được sự đồng ý của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc trang web của chúng tôi nói chung, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@abudandbeyond.net.

Hành vi của người dùng

Trang web này và bất kỳ dịch vụ truyền thông nào, bao gồm khả năng đóng góp tài liệu thông qua hình thức đóng góp (mỗi lần gửi, “Đóng góp”), phòng trò chuyện, bảng tin, nhóm tin tức hoặc dịch vụ tương tác khác có thể có sẵn cho bạn trang web này (gọi chung là “Dịch vụ”) được cung cấp cho bạn chỉ vì mục đích giải trí. Bằng cách sử dụng trang web và dịch vụ mà bạn đồng ý: (a) để cung cấp thông tin chính xác, hiện tại và đầy đủ về bản thân như được nhắc nhở bởi mẫu đăng ký, biểu mẫu đóng góp và bất kỳ biểu mẫu đăng ký nào. Nếu bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp là không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, Well + Good NYC có quyền chấm dứt đăng ký của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, bạn đồng ý không sử dụng Trang Web hoặc Dịch vụ để:

 • Tải lên, đăng, xuất bản, gửi email, sao chép, phân phối hoặc truyền tải bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc tài liệu khác, bao gồm mọi Đóng góp, (gọi chung là “Nội dung”). là bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lúng túng, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, tục tĩu, tục tĩu, phỉ báng, lừa đảo, chứa nội dung khiêu dâm hoặc mô tả hoặc hành vi tình dục, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc hận thù;
 • “Stalk” khác;
 • Tải lên, đăng, xuất bản, gửi email, sao chép, phân phối hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào khiến nạn nhân, quấy rối, làm suy yếu hoặc đe dọa cá nhân hoặc nhóm cá nhân trên cơ sở tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, dân tộc, tuổi tác hoặc khuyết tật;
 • Làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào;
 • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, một quan chức của Well + Good NYC, hoặc tuyên bố sai hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức;
 • Tiêu đề giả mạo hoặc sử dụng các định danh khác để che giấu nguồn gốc của bất kỳ Nội dung nào được truyền đến hoặc thông qua Trang web;
 • Tải lên, đăng, phát hành, gửi email, sao chép, phân phối hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào mà bạn không có quyền truyền theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin bên trong, thông tin độc quyền và bí mật đã học hoặc tiết lộ như một phần các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ);
 • Tải lên, đăng, xuất bản, gửi email, sao chép, phân phối hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào vi phạm bất kỳ quyền sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên nào;
 • Tải lên, đăng, xuất bản, gửi email, sao chép, phân phối hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, tài liệu quảng cáo, “thư rác”, “Spam”, “chuỗi ký tự”, “sơ đồ kim tự tháp” hoặc bất kỳ hình thức chào mời nào khác;
 • Tải lên, đăng, xuất bản, gửi email, sao chép, phân phối hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào có chứa vi-rút phần mềm, trojan, sâu, bom thời gian, hủy hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông hoặc bất kỳ hoạt động phá hoại tương tự nào khác, hoặc lén lút chặn hoặc loại bỏ bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào;
 • Hành động theo cách ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tương tác của người dùng khác trong Trang web hoặc Dịch vụ;
 • Tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trái ngược hoặc gây ảnh hưởng xấu đến mục đích hoặc ý định của Trang web hoặc Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, thực sự hoặc cố gắng thao túng, tham nhũng hoặc ảnh hưởng đến kết quả của Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, bởi, trong số các phương pháp khác, đăng ký một bên khác mà không được phép hoặc đăng ký nhiều đăng ký dưới cùng một tên hoặc khác nhau;
 • Can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc không tuân theo bất kỳ yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định nào của các mạng được kết nối với Dịch vụ; hoặc là
 • Cố ý hoặc vô ý vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào áp dụng.

Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không thu thập, thu thập hoặc lưu trữ thông tin về người dùng của Trang Web này hoặc Nội dung do người khác đăng trên Trang Web này hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào không phù hợp với mục đích của Trang Web này hoặc với mục đích truyền hoặc tạo điều kiện cho việc truyền tải thư điện tử hoặc truyền thông số lượng lớn không mong muốn.

Bạn thừa nhận rằng Well + Good NYC không chịu trách nhiệm đối với tài liệu được gửi tới Well + Good NYC hoặc được đăng lên trang web của người dùng. Well + Good NYC không sàng lọc trước, theo dõi, đánh giá hoặc chỉnh sửa Nội dung do người dùng đăng. Tuy nhiên, Well + Good NYC và những người được chỉ định của mình có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) theo quyết định riêng của họ từ chối hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, trong phán quyết của Well + Good NYC, không tuân thủ các Điều khoản này và Điều kiện hoặc không mong muốn, không phù hợp hoặc không chính xác. Well + Good NYC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất bại nào, không thất bại hoặc trì hoãn việc xóa Nội dung đó. Bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, tính lịch sự hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của tài liệu được gửi, bao gồm mọi Đóng góp hoặc một phần hoặc liên quan đến Well + Good NYC. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Well + Good NYC về mọi hành vi sử dụng trái phép Dịch vụ hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác mà bạn biết hoặc nghi ngờ.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Well + Good NYC có thể bảo lưu Nội dung và cũng có thể tiết lộ Nội dung nếu được luật pháp yêu cầu hoặc bằng lòng tin rằng việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) thi hành các Điều khoản và Điều kiện này; (c) trả lời các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm các quyền của bên thứ ba; hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của Well + Good NYC, người sử dụng hoặc công chúng.

Bạn hiểu rằng việc xử lý và truyền tải kỹ thuật của Trang Web, bao gồm Nội dung của bạn, có thể bao gồm (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích nghi với các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối. Well + Good NYC không chịu trách nhiệm về việc xóa hoặc không lưu trữ các bài đăng, Đóng góp hoặc thông tin khác do bạn hoặc những người dùng khác gửi đến jenniferhellerzurick.com.

Bất kỳ hoặc tất cả Nội dung trên Trang web có thể bị xóa theo định kỳ theo quyết định riêng của Well + Good NYC. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Nội dung bạn xem, gửi hoặc đăng theo quyết định và rủi ro của riêng bạn, bao gồm mọi sự phụ thuộc vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của Nội dung đó. Bạn thừa nhận rằng bạn có thể không dựa vào bất kỳ thông tin, dữ liệu, văn bản, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc tài liệu khác được tạo bởi Well + Good NYC hoặc được gửi tới Well + Good NYC, bao gồm Nội dung. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng các quan điểm thể hiện trên trang Web không nhất thiết phản ánh quan điểm của Well + Good NYC và Well + Good NYC không hỗ trợ hoặc xác nhận Nội dung (bao gồm mọi Đóng góp, có hay không được chỉnh sửa bởi Well + Good NYC hoặc người được chỉ định hoặc trình bày trên Trang Web được chỉnh sửa hoặc chưa chỉnh sửa, toàn bộ hoặc một phần, hoặc một mình hoặc với nội dung khác) được đăng hoặc gửi bởi bạn hoặc bất kỳ Người dùng nào.

Hạn chế sử dụng tài liệu

Nội dung trên trang web này chỉ dành cho mục đích giải trí. Trừ khi được cho phép rõ ràng, bạn đồng ý không sử dụng Trang web để bán, thương mại hoặc các mục đích thương mại khác, và bạn không được sửa đổi, sao chép, xuất bản, hiển thị, truyền, thích ứng hoặc theo bất kỳ cách nào khai thác nội dung của Trang Web. Chỉ khi bạn có được sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi – và từ tất cả các pháp nhân khác có liên quan đến sở hữu trí tuệ có liên quan – bạn có thể xuất bản, trưng bày hoặc khai thác thương mại bất kỳ tài liệu nào từ Trang Web. Để tìm kiếm sự cho phép của chúng tôi, bạn có thể viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ của chúng tôi được cung cấp dưới đây. Nếu chúng tôi và tất cả các tổ chức khác có quyền lợi về sở hữu trí tuệ có liên quan cấp quyền cho bạn, bạn không được thay đổi hoặc xóa bất kỳ ghi nhận tác giả, nhãn hiệu, huyền thoại hoặc thông báo bản quyền nào của tác giả.

Bạn phải tuân thủ tất cả các thông báo bản quyền bổ sung hoặc các hạn chế khác có trên Trang Web.

Tài liệu không được yêu cầu

Khi điều hành trang web này, Well + Good NYC không cố lấy hoặc không muốn nhận bất kỳ thông tin bí mật, bí mật hoặc độc quyền nào hoặc tài liệu khác từ bạn thông qua địa chỉ email và thư của Well + Good NYC hoặc bằng bất kỳ cách nào khác. Bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được gửi hoặc gửi tới Well + Good NYC, sẽ được coi là không được bảo mật hoặc bí mật. Bằng cách gửi hoặc gửi thông tin hoặc tài liệu khác tới Well + Good NYC, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng thông tin đó là bản gốc cho bạn và không bên nào khác có bất kỳ quyền nào đối với tài liệu đó.

Cấp giấy phép giới hạn của người dùng

Bằng cách liên lạc với Well + Good NYC, bao gồm gửi hoặc gửi Nội dung, Đóng góp hoặc thông tin hoặc tài liệu khác tới jenniferhellerzurick.com, bạn cấp cho Well + Good NYC khoản tiền bản quyền miễn phí, không giới hạn, toàn thế giới, vĩnh viễn, không hủy ngang, không độc quyền quyền và giấy phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, biên dịch, tạo ra các tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện và hiển thị Nội dung đó (toàn bộ hoặc một phần), bao gồm mọi thông tin, đề xuất, ý tưởng, bản vẽ hoặc các khái niệm có trong Nội dung như vậy, trên toàn thế giới và / hoặc kết hợp nó trong các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện đã biết hoặc sau này được phát triển. Giấy phép như vậy bao gồm việc kết hợp Đóng góp, toàn bộ hoặc một phần, vào một tính năng Well + Good NYC. Bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, tính lịch sự hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của tài liệu được gửi, bao gồm mọi Đóng góp hoặc một phần hoặc liên quan đến Well + Good NYC.

Bạn cũng đảm bảo rằng bất kỳ “quyền đạo đức” nào trong các tài liệu đã đăng đều được miễn.

Trang liên kết

Bạn có thể liên kết tới các trang web của bên thứ ba (“Các trang liên kết”) từ trang web Well + Good NYC. Các trang web được liên kết không được xem xét, kiểm soát hoặc kiểm tra bởi Well + Good NYC theo bất kỳ cách nào và Well + Good NYC không chịu trách nhiệm về nội dung, tính khả dụng, quảng cáo, sản phẩm hoặc các tài liệu khác của bất kỳ Trang web được Liên kết nào như vậy. liên kết chứa trong đó. Các liên kết này không ngụ ý xác nhận hoặc liên kết của Well + Good NYC với các Trang web được liên kết. Bạn có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản dịch vụ thích hợp của các Trang Liên kết cũng như với bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo luật bản quyền, bảo mật, phỉ báng, quy định, quyền riêng tư, bảo mật và xuất khẩu liên quan đến việc sử dụng các Trang web được Liên kết đó và bất kỳ nội dung nào chứa trong đó. Trong mọi trường hợp, Well + Good NYC phải chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ người nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc tạo ra hoặc sử dụng Linked Sites hoặc thông tin hoặc tài liệu được truy cập thông qua các Trang liên kết này. Bạn nên chuyển hướng mọi mối quan tâm đến quản trị viên hoặc quản trị viên của trang web đó. Well + Good NYC giữ quyền độc quyền, theo quyết định riêng của mình, thêm, thay đổi, từ chối hoặc xóa, mà không cần thông báo, bất kỳ tính năng hoặc liên kết nào đến bất kỳ Trang web được Liên kết nào từ Trang Web và / hoặc giới thiệu các tính năng hoặc liên kết khác nhau người dùng.

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT: CÁC LIÊN KẾT ĐƯỢC LIÊN KẾT CÓ THỂ LIÊN LẠC NỘI DUNG VÀ HÌNH ẢNH R CONNG CHỨNG NHẬN VẬT LIỆU TUYỆT VỜI BẤT HỢP CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CÁC TRẺ EM, HOẶC CÓ THỂ KHÁC BỊ THƯỜNG. NẾU BẠN VÀO NHỮNG TRANG LIÊN KẾT NÀO, BẠN H ASS TRỢ BẠN LÀ NGƯỜI LỚN PHÁP LÝ NÀO TRONG VIỆC KIỂM TRA PHÁP LÝ CỦA BẠN ĐỂ XEM VẬT LIỆU CHUNG VÀ R THE RÀNG, ĐỌC, VÀ / HOẶC TẢI NỘI DUNG TỪ CÁC TRANG LIÊN KẾT NÀY KHÔNG VI PHẠM TIÊU CHUẨN CỘNG ĐỒNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN, CITY, TOWN, COUNTY, STATE, PROVINCE, COUNTRY HOẶC CÁC CỘNG ĐỒNG KHÁC ĐỐI VỚI BẠN B BELNG, VÀ / HOẶC TỪ KHI BẠN TRUY CẬP CÁC TRANG LIÊN KẾT NÀY.

Giấy phép phải được chúng tôi cấp cho bất kỳ loại liên kết nào tới jenniferhellerzurick.com. Để tìm kiếm sự cho phép của chúng tôi, bạn có thể viết thư cho info@abudandbeyond.net. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền hủy bỏ bất kỳ sự cho phép nào do chúng tôi cấp để liên kết thông qua bất kỳ loại liên kết nào và yêu cầu chấm dứt bất kỳ liên kết nào đến trang web, theo quyết định của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Cuộc thi, Quảng cáo, Mô phỏng hoặc Trò chơi

> Theo thời gian, Well + Good NYC có thể cung cấp như một phần của Dịch vụ, trên hoặc thông qua trang web, các cuộc thi, chương trình khuyến mãi, mô phỏng hoặc trò chơi (gọi chung là “Cuộc thi”). Để tham gia Cuộc thi, người đăng ký có thể được yêu cầu điền vào mẫu đăng ký. Sau khi gửi, tất cả đăng ký trở thành tài sản độc quyền của Well + Good NYC. Người dùng đã đăng ký (mỗi người dùng, “Người dùng đã đăng ký”) chỉ được phép có một tài khoản. Người dùng đã đăng ký có nhiều tài khoản phải bị loại ngay lập tức khỏi bất kỳ Cuộc thi nào, trừ khi mô tả Cuộc thi thể hiện rõ ràng mời người dùng đăng ký nhiều lần. Well + Good NYC, theo quyết định riêng của mình, có thể tạm ngưng hoặc thu hồi đăng ký của bất kỳ Người dùng đã đăng ký nào. Người dùng đã đăng ký đồng ý phát hành Well + Good NYC và các đại lý, nhà quảng cáo, nhà tài trợ hoặc đối tác quảng cáo của mình, từ mọi trách nhiệm phát sinh từ việc tham gia vào bất kỳ Cuộc thi nào trên hoặc truy cập thông qua Trang web. Well + Good NYC không chịu trách nhiệm về các lỗi kỹ thuật, phần cứng hoặc phần mềm của bất kỳ loại kết nối mạng nào bị mất hoặc không có hoặc không thành công, không đầy đủ, bị cắt xén hoặc trì hoãn việc truyền máy tính có thể giới hạn khả năng tham gia vào bất kỳ Trò chơi nào của Người dùng đã đăng ký.

Mỗi Người dùng đã đăng ký đồng ý bị ràng buộc bởi các quy tắc của bất kỳ Cuộc thi nào và theo các quy tắc về chơi công bằng và cân nhắc của Người dùng đã đăng ký đồng nghiệp. Người dùng đã đăng ký vi phạm bất kỳ quy tắc hoặc nguyên tắc nào về hành vi được xuất bản trên Trang web hoặc trang web nơi Cuộc thi được tiến hành, sẽ bị loại ngay lập tức và hủy bỏ đăng ký của họ. Well + Good NYC không có nghĩa vụ trao bất kỳ giải thưởng nào cho bất kỳ Người dùng đã đăng ký nào vi phạm quy tắc hoặc nguyên tắc đã xuất bản.

Một số Cuộc thi có thể cung cấp giải thưởng cho Người dùng đã đăng ký. Tất cả các giải thưởng đều phải tuân thủ các quy tắc trò chơi hoặc cuộc thi chính thức được xuất bản với Cuộc thi đó.
Well + Good NYC có quyền hủy bỏ, chấm dứt hoặc thay đổi bất kỳ Cuộc thi hoặc các quy tắc nào của họ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài liệu trong trang web này là tài sản có bản quyền của Well + Good NYC và các chi nhánh hoặc người cấp phép của nó. Giữa Well + Good NYC và bạn, Well + Good NYC là chủ sở hữu duy nhất của tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả các bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu và bí mật thương mại của Hoa Kỳ và Mỹ. quyền đó. Trừ khi được quy định cụ thể trong các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không thể tải xuống hoặc lưu một bản sao của Trang Web hoặc bất kỳ phần nào của trang web đó, cho bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, bạn có thể in một bản sao các màn hình riêng lẻ xuất hiện như một phần của trang web chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại hoặc bản ghi của bạn, miễn là bất kỳ nhãn hiệu, logo hoặc các truyền thuyết khác xuất hiện trên màn hình sao chép vẫn còn không bị xóa khỏi hình ảnh được in hoặc lưu trữ của các màn hình như vậy. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trong và đối với nội dung của các Trang Liên kết là tài sản của chủ sở hữu nội dung tương ứng và có thể được bảo vệ bởi luật bản quyền hoặc các điều ước quốc tế và các điều ước quốc tế khác.

Sự cho phép của Phụ huynh

Trang web này không phải là trang web của trẻ em, do đó, một số thông tin có sẵn có thể liên quan đến các chủ đề nhất định có thể không phù hợp với trẻ em. Well + Good NYC có thể, theo quyết định của mình, yêu cầu người dùng dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ để xem nội dung nhất định và Well + Good NYC có thể giới hạn quyền truy cập vào nội dung nhất định đối với người dùng ở độ tuổi được chỉ định. Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ hạn chế nào như vậy và không giúp bất kỳ ai tránh những hạn chế này.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn và đã giải thích chi tiết các bước chúng tôi thực hiện để làm như vậy. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookie để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng cookie để theo dõi các khu vực nào của trang web phổ biến, tính số lượt truy cập vào trang web này, cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu và phân tích hoạt động của trang web.

Từ chối bảo hành

TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG,” “Ở ĐÂU” VÀ “NHƯ S AVN CÓ”, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẤT K K LOẠI BẤT K K NÀO NÀO, NÀO NÀO NÀO HOẶC NÀO. KHÔNG CÓ GIỚI HẠN CỦA VIỆC TUYỆT VỜI, CHƯA ĐÓN NÀO ĐẶC BIỆT NÀO ĐẶC BIỆT NÀO VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỂ: (i) BẤT K WAR BẤT K WAR BẢO ĐẢM CÓ S ,N, CHÍNH XÁC, THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM, THỜI GIAN, HỮU ÍCH, HOẶC NỘI DUNG CỦA NỘI DUNG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ; VÀ (ii) BẤT CỨ BẢO ĐẢM TIÊU BIỂU, BẢO ĐẢM NGOẠI HỐI, BẢO ĐẢM BÁN HÀNG HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT K D THIỆT HẠI HOẶC BẤT K CA NÀO BỞI TRANG WEB, BAO GỒM KHÔNG CÓ GIỚI HẠN LÀ KẾT QUẢ (1) BẤT K ER L ,I, H O TRỢ, XÓA HOẶC ĐỊNH HỢP TRONG NỘI DUNG, HOẶC (2) BẤT K FA BẤT K FA HOẠT ĐỘNG, L ERI, OMISSION , TƯƠNG LAI, XÓA, TRẢ LỜI, HOÀN THÀNH HOẠT ĐỘNG HOẶC TRUYỀN THÔNG, MÁY TÍNH VIRUS, GIAO THÔNG DÒNG, TIẾP THEO HOẶC XỬ LÝ HOẶC VIỆC TRUY CẬP TRUY CẬP, HÃY THAM GIA, HOẶC SỬ DỤNG GHI NHẬN, HÃY ĐỂ XIN HỢP ĐỒNG, THỬ NGHIỆM, TÍNH NĂNG, DEFAMATION HOẶC THEO BẤT K AN NÀO CÁC NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG KHÁC. WELL + GOOD NYC KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC BẢO ĐẢM (1) R ANNG BẤT CỨ PHẦN WEB NÀY S FREE KHÔNG BỊ MỞ RỘNG BỞI VIRUSES, WORMS, TROJAN HORSES HOẶC BẤT KTH VIỆC LÀM TÌM KIẾM TIẾP TỤC LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC TÍNH CHẤT NỔI BẬT; HOẶC (2) R ACCNG TRUY CẬP ĐẾN TRANG WEB S W KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC L ERI MIỄN PHÍ.
WELL + GOOD NYC KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC THỰC HIỆN BẤT K REP ĐẠI DIỆN VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG TRANG WEB NÀY. BẠN (VÀ KHÔNG CHỊU + NGƯỜI NÀO TỐT HAY HAY BẤT K OF ĐẠI LÝ CỦA NÓ) HÃY NHẬN CHI PHÍ TOÀN CẦU CỦA TẤT CẢ DỊCH VỤ CẦN THIẾT, SỬA CHỮA HOẶC SỬA CHỮA.
LUẬT ÁP DỤNG CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM KHIẾU NẠI, NHƯNG LOẠI TRỪ TRÊN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Trách nhiệm hữu hạn

KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NHÀ TÀI TRỢ, NHÀ QUẢNG CÁO, PHỤ HUYNH, THÀNH CÔNG, THÀNH CÔNG HOẶC NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM VỚI BÊN BẤT K PAR (I) CHO BẤT K IND THIỆT HẠI, ĐẶC BIỆT, THƯỜNG GẶP HOẶC BẤT K D NHỮNG THIỆT HẠI KHÁC PHÁT RA TRONG BẤT CỨ CÁCH NÀO, SỬ DỤNG, LIÊN QUAN, HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB, NGAY CẢ NẾU TỐT HƠN + NGƯỜI NÀO TỐT HAY HOẶC CÁC ĐẠI LÝ CỦA TÔI S HAVE ĐƯỢC BẮT BUỘC VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC ĐẠI DIỆN ĐÓ, VÀ CHẤP NHẬN CỦA MẪU HÀNH ĐỘNG, CÓ HỢP ĐỒNG, THỬ NGHIỆM, HOẶC KHÁC; HOẶC (ii) ĐỐI VỚI BẤT K CL KHIẾU NẠI CÓ THỂ TÌM HIỂU L ERI, BẤT HỢP HOẶC HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC TRONG, HOẶC ĐẶC TÍNH TÍNH NĂNG CỦA TRANG WEB. VÌ MỘT SỐ TIỂU BANG HOẶC THẨM QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HAY ĐẶC BIỆT HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI, NHỮNG BỆNH VIỆN HOẶC THẨM QUYỀN, WELL + TRÁCH NHIỆM TỐT NHẤT CỦA CHÚNG TÔI S BE ĐƯỢC GIỚI HẠN CHO PHẠM VI ĐƯỢC PHÉP PHÁP LUẬT.

Sự bồi thường

Theo yêu cầu của Well + Good NYC, bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ Well + Good NYC, các chi nhánh, nhân viên, giám đốc và nhân viên của họ vô hại từ bất kỳ và tất cả các yêu cầu, trách nhiệm, chi phí và chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý theo bất kỳ cách nào từ việc bạn sử dụng hoặc lạm dụng Trang web hoặc Dịch vụ hoặc tải lên, đăng, xuất bản, gửi email, sao chép, phân phối hoặc truyền bất kỳ Nội dung hoặc tài liệu nào khác của bạn hoặc người dùng được bạn cho phép hoặc bất kỳ vi phạm Điều khoản nào và Điều kiện của bạn. Well + Good NYC bảo lưu quyền, với chi phí riêng của mình, giả sử sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền của bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn chịu sự bồi thường của bạn, trong trường hợp bạn sẽ hợp tác với Well + Good NYC trong việc khẳng định mọi biện pháp phòng thủ có sẵn.

Luật áp dụng / Quyền tài phán

Bạn đồng ý rằng luật của Bang New York, không bao gồm các quy tắc về xung đột pháp luật, sẽ điều chỉnh các Điều khoản và Điều kiện này. Xin lưu ý rằng việc sử dụng trang web của bạn có thể phải tuân theo luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế khác. Bạn hoàn toàn đồng ý rằng thẩm quyền độc quyền đối với bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào với Well + Good NYC hoặc liên quan đến bất kỳ cách nào để bạn sử dụng Trang web cư trú tại tòa án Tiểu bang New York, và bạn đồng ý và đồng ý rõ ràng hơn về việc thực hiện thẩm quyền cá nhân tại tòa án Tiểu bang New York, liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào và bao gồm mọi khiếu nại liên quan đến Well + Good NYC hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, nhân viên, giám đốc, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và nhà cung cấp nội dung.

Chúng tôi kiểm soát và vận hành trang web này từ các văn phòng của chúng tôi ở New York, New York. Chúng tôi không đại diện cho các tài liệu trên trang web là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng bên ngoài New York, New York. Những người chọn truy cập trang web này từ các vị trí khác làm như vậy theo sáng kiến ​​riêng của họ và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi pháp luật địa phương có thể áp dụng.

Mọi thắc mắc liên quan đến các điều khoản và điều kiện sử dụng này nên được gửi đến info@abudandbeyond.net.

Các điều khoản không thể thi hành hoặc không hợp lệ

Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này không hợp lệ hoặc không thể thi hành, phần đó được hiểu theo cách phù hợp với luật hiện hành để phản ánh, càng gần càng tốt, ý định ban đầu của các bên và phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực .

Nhiệm vụ

Bạn không được chuyển nhượng, chuyển nhượng, cấp phép hoặc cam kết bằng bất kỳ cách nào, bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo Thỏa thuận này. Well + Good NYC có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào theo thỏa thuận này cho một công ty con, liên kết hoặc người kế nhiệm hoặc bất kỳ bên thứ ba nào mà không thông báo cho bạn hoặc nhận được sự đồng ý của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc trang web của chúng tôi nói chung, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@abudandbeyond.net.